0 486 518 10 08

Müdürlükler

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ V.

(HÜSEYİN TUNCER)

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ V.

(ABDULLAH UŞKUCA)

PERSONEL MÜDÜRÜ V.

(MEHMET EMİN GÜLER)

DESTEKHİZMETLERİ MÜDÜRÜ V.

(MEHMET EMİN GÜLER)

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ V.

(MEHMET ŞİRİN SAYGIDAR)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ V.

(TAMER DOĞAN)

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ V.

(MEHMET EMİN GÜLER)

İTFAYE MÜDÜRÜ

(MEHMET EMİN GÜLER)

ZABITA MÜDÜRÜ

(LOKMAN BULUT)

PARK BAHÇE MÜDÜRÜ V.

(MAHMUT MITLIN)

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ V.

(MEHMET KAYAALP)

PERSONEL MÜDÜRÜ V.

(MEHMET EMİN GÜLER)

SU ARTIMA TESİSİ MÜDÜR Ü V.

(İRFAN ÖKTEN)

MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ V.

(MAHMUT MITLIN)